De pagina’s in een Bullet Journal zijn altijd genummerd, met een reden. Op basis van die nummering kun jij de index voorin je boekje invullen, dit is een overzicht van de inhoud van jouw Bullet Journal. Als je een passage toevoegt die je later graag terug wilt kunnen vinden, dan zet je deze met het juiste paginanummer in de index.

Na de indexpagina’s vind je ruimte voor je toekomst- of jaarlog; hier zet je alle toekomstige gebeurtenissen of taken die je de komende tijd wilt uitvoeren. Dat zijn vaak onderwerpen die ook in je agenda staan. Zet daarom alleen de gebeurtenissen waar je extra aandacht aan wilt besteden in je jaarlog. Vanuit je jaarlog kun je gebeurtenissen en taken pakken om ze in je maandlog te zetten. Je kunt in je jaarlog ook een lijstje ‘ooit’ maken. Daar kun je dingen in kwijt die geen deadline hebben en ook geen haast hebben.

Een maandlog beslaat twee pagina’s en geeft je een geweldig overzicht over je maand; het bevat een kalenderdeel en een takenlijst. Naast afspraken en taken kun je natuurlijk ook andere zaken bijhouden in je maandlog, zoals je budget en uitgavelog, dieetdoelen, verjaardagen etc.

Zo heb ik mijn Bullet Journal ingevuld: